Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Ekleme Tarihi : 11.09.2018

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları tablodan da görüldüğü gibi güneş, rüzgâr, dalga,  biyolojik, jeotermal, hidrolik, hidrojen, gibi enerji kaynaklarına verilen isimdir. Tabloda belirtilmeyen okyanus akıntısı ve okyanuslardaki ısı etkisi gibi birkaç çeşit daha yenilenebilir enerji kaynağı mevcuttur.

Bu kaynaklardan bazılarının elde edilmesi çok kolay bazılarınınki ise çok güçtür. Bir bölgeye enerji sağlanması istendiğinde ön hazırlığının çok iyi yapılması, bölgenin enerji kaynaklarının iyi araştırılması ve de var olan enerjilerin iyi değerlendirilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki en iyi enerji tasarruflu kullanılan enerjidir. Ülkemizin her yıl elektrik iletim hatlarında kaybettiği enerji miktarı neredeyse ürettiğinin yarısı kadardır.

Modern yenilenebilir enerji kaynakları

1.Rüzgâr enerjisi

2.Su gücü (Hidrogüç-Hidrolik)

3.Güneş enerjisi, Jeotermal enerji

4.Biyokütle

5.Biyoyakıtlar, Sıvı biyoyakıtlar, Katı biyokütle, Biyogaz

6.Küçük ölçekli enerji kaynakları, Piezoelektrik, Termoelektrik

Taglar : Güneş Enerjisi ,